09.08.13 Varsity v St. Anthony of Padua - stacygray